Żywienie w chorobie

Żywienie w chorobie

Alert żywieniowy!

Aż 40 do 85% osób z nowotworem jest zagrożonych wyniszczeniem organizmu z powodu niedożywienia. Oznacza to...

Read more...

Koronawirus - mechanizm działania wirusa

Koronawirus wylęga się w organizmie w okresie od 2-14 dni od momentu zakażenia, przenika do organizmu przez drogi...

Read more...

Kacheksja nowotworowa

Wyniszczenie organizmu dotyczy dwóch na trzy osoby chorujące na nowotwór i jest bezpośrednią przyczyną zgonu co...

Read more...