POLITYKA

PRYWATNOŚCI

Informujemy, że firma Lifepoint.one sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu YouNick Technology Park Krzemkowa 1, 62-002 Złotniki w związku z prowadzoną przez siebie działalnością̨ przetwarza informacje, wśród których mogą̨ znajdować się dane, które w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO lub Rozporządzeniem), mają charakter danych osobowych. 

W związku z realizacją przepisów RODO oraz w celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa naszym Klientom i Partnerom biznesowym powiadamiamy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lifepoint.one spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu YouNick Technology Park Krzemkowa 1, 62-002 Złotniki, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000870065, NIP 5783144751, REGON 387549387, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 PLN. 

Kontakt z Administratorem jest możliwy osobiście lub za pomocą tradycyjnej poczty pod adresem ul. Chodkiewicza 51, 85-667 Bydgoszcz, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@oncoria.com. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzona przez niego działalność gospodarcza, opisana w motywie 47 Rozporządzenia, w tym kierowanie ofert i świadczenie usług. Ponadto Administrator wskazuje, że przetwarzanie danych osobowych następuje jedynie w zakresie niezbędnym dla świadczenia Pani/Panu usług przez Administratora i nie będzie naruszało Pani/Pana interesów ani podstawowych praw i wolności. 

Odbiorcami podanych przez Klientów danych osobowych są dostawcy towarów i usług niezbędnych do realizacji ww. celów oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych Klientów zgodnie z art. 28 Rozporządzenia. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Informujemy także, że podmiotem przetwarzającym dane osobowe Klientów może być w szczególności:  

  • – Passio Consumer Healthcare sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65a/215, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000802932, NIP 9532770588, REGON 384309607, o kapitale zakładowym w wysokości 10 000 PLN; 
  • – Open Labotec sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65a/215, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000649724, NIP 5542943692, REGON 365959518, o kapitale zakładowym w wysokości 1 180 000 PLN 
  • – Onkodietetyka sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 51, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000785695, NIP 9532767698, REGON 383335815, o kapitale zakładowym w wysokości 514 000 PLN; 
  • – Polskie Stowarzyszenie Onkodietetyki z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65a/215, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000531175, NIP 9532647801, REGON 360608978.  

Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres 10 (dziesięciu) lat lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

1)  żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

2)  żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

3)  żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

4)  żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

5)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

6)  przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

7)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

Administrator z najwyższą starannością podchodzi do zapewnienia wszelkich niezbędnych środków natury fizycznej, technicznej i organizacyjnej dla zapewnienia ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. 

Serwis internetowy prowadzony przez Administratora dostępny pod adresem www.oncoria.com wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić wszystkim użytkownikom strony jak najlepsze warunki korzystania z niej. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniach końcowych  (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny. 

Cookies pozwalają m.in. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, pamiętać zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie  na stronie, pamiętać ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, ulepszać funkcje dostępne na stronie, korzystać z narzędzi analitycznych, korzystać z narzędzi marketingowych, zapewniać możliwość korzystania z funkcji społecznościowych i wyświetlać treści pochodzące z serwisów trzecich. 

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza wyrażenie zgody na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki prywatności. Zgodę można wycofać w każdym czasie poprzez usunięcie plików cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z serwisu internetowego. 

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania strony, a w szczególności w celu określenia i zapamiętania statusu zalogowania i zapamiętania faktu akceptacji regulaminu. 

Pliki cookies pochodzące od podmiotów trzecich wykorzystywane są do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. W tym zakresie korzystamy z narzędzia Google Analytics. Zbierane informacje są anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics. 

Serwis internetowy wykorzystuje narzędzia marketingowe zapewniane przez serwis Facebook oraz przez Google, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Facebook, w szczególności Pixela Facebooka, jak również plików cookies firmy Google. 

Serwis internetowy zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Oracle związanych z usługą AddThis. 

Na stronie mogą być wyświetlane treści pochodzące z serwisów trzecich, w szczególności z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google związane z usługą YouTube. 

Administrator niezwłocznie odpowie na wszelkie Państwa pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych kierowane zarówno pisemnie jak i telefonicznie.